Linux Centos7下安装node

homePage

下载node.js安装包并解压

1
2
wget https://nodejs.org/dist/v12.16.0/node-v12.16.0-linux-x64.tar
tar -xvf node-v12.16.0-linux-x64.tar

如需安装其他版本,请自行到nodejs官网下载。

添加软链接

1
2
ln -s /usr/bak/nodejs/node-v12.16.0-linux-x64/bin/node /usr/local/bin/node
ln -s /usr/bak/nodejs/node-v12.16.0-linux-x64/bin/npm /usr/local/bin/npm

验证

软链接添加完后,在命令行通过node -v 和 npm -v 验证,输出版本号信息即安装成功。

1
2
3
4
[root@xxxxx ~] node -v
v12.16.0
[root@xxxxx ~] npm -v
6.13.4